Hoe word jy geraak deur die POPI wetgewing?

July 12, 2021

Hoe word jy geraak deur die POPI wetgewing? Wie moet almal daaraan voldoen? Hoe lê jy 'n klag ten opsigte van die wetgewing? Watter strawwe kan opgele word as iemand die wet oortree? Kan jy die wet oortree sonder dat dit jou bedoeling was? Dis maar net enkele van die vrae wat Gert Ehlers beantwoord in sy gesprek met Rudolph oor die POPI wetgewing.